ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POPW/1.4 II ETAP
dotyczące dostawy pieca hutniczego z oprzyrządowaniem

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka
trwałego w postaci pieca hutniczego z oprzyrządowaniem w ramach projektu pn.
„Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji
strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18.

Załączniki:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  4. Wzór listy referencyjnej – załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POPW/1.4 II ETAP

dotyczące dostawy: Szlifierki – 2 szt., Polerka –1 szt., Kuglerka – szlifierka – 1 szt.

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków
trwałych w postaci: Szlifierki – 2 szt., Polerka –1 szt. , Kuglerka – szlifierka – 1 sztw ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji
strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18.

Załączniki:


HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka
trwałego w postaci piły do cięcia w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18

Załączniki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POPW/1.4 II ETAP

dotyczące dostawy:
  • Szlifierki – 2 szt.
  • Polerka –1 szt.
  • Kuglerka – szlifierka – 1 szt.


HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka
Trwałego/środków trwałych w postaci:

  • Szlifierki – 2 szt.
  • Polerka –1 szt.
  • Kuglerka – szlifierka – 1 szt.

w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18.

Załączniki:


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2(3)/POPW/1.4 II ETAP

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środka trwałego w postaci piecyka hutniczego do wytopu szkła barwionego dla firmy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18

Załączniki:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 (3)/POPW/1.4 II ETAP
dotyczące dostawy piecyka hutniczego do wytopu szkła barwionego

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka
trwałego w postaci piecyka hutniczego do wytopu szkła barwionego w ramach projektu pn.
„Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji
strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18.

Załączniki:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 (2)/POPW/1.4 II ETAP
dotyczące dostawy piecyka hutniczego do wytopu szkła barwionego

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka
trwałego w postaci piecyka hutniczego do wytopu szkła barwionego w ramach projektu pn.
„Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji
strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18.

Załączniki:INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1 (2)/POPW/1.4 II ETAP

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu nowych produktów dla firmy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18

Załączniki:

- Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1 (2)/POPW/1.4 II ETAP
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POPW/1.4 II ETAP
dotyczące dostawy piecyka hutniczego do wytopu szkła barwionego


HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka
trwałego w postaci piecyka hutniczego do wytopu szkła barwionego w ramach projektu pn.
„Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji
strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18.

Załączniki:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1(2)/POPW/1.4 II ETAP
DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW


HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na usługę w zakresie zaprojektowania nowych produktów, w tym:
- zaprojektowanie linii mebli szklanych
- zaprojektowanie linii oświetlenia,
- zaprojektowanie linii produktów dekoracyjnych i użytkowych
w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW 01.04.00-18-0031/18.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Huta Sabina
Aktualizacja

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/POPW/1.4 II ETAP
- pobierz dokumentRymanów, 19.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POPW/1.4 II ETAP
DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW

Zamawiający:
HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO
„SABINA” SP. Z O.O.
ul. Dworska 29, 38-480 Rymanów
telefon: +48 013 43 56 860
fax: +48 013 43 55 929
mobile +48 607 159 299
NIP: 6841006027, REGON: 370259814

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na usługę w zakresie
zaprojektowania nowych produktów, w tym:

- zaprojektowanie linii mebli szklanych
- zaprojektowanie linii oświetlenia,
- zaprojektowanie linii produktów dekoracyjnych i użytkowych

w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek
wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję,
Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW 01.04.00-18-0031/18.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Huta Sabina

Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn.

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. DZIĘKI WYKORZYSTANIU WZORNICTWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Huta Sabina