INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR  3/POPW/1.4 II ETAP – CZĘŚĆ III dotyczącego dostawy: Kuglerka – szlifierka – 1 szt.

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środka trwałego w postaci kuglerki - szlifierki – 1 szt. dla firmy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18

Załączniki:
1.    Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/POPW/1.4 II ETAP – CZĘŚĆ III

Rymanów: 24.01.2020rINFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR  3/POPW/1.4 II ETAP – CZĘŚĆ II dotyczącego dostawy: Polerka – 1 szt.

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środków trwałych w postaci polerki – 1 szt. dla firmy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18

Załączniki:
1.    Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/POPW/1.4 II ETAP – CZĘŚĆ II

Rymanów: 24.01.2020rINFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR  3/POPW/1.4 II ETAP – CZĘŚĆ I dotyczącego dostawy: Szlifierki – 2 szt.

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środków trwałych w postaci 2 sztuk szlifierek dla firmy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18

Załączniki:
1.    Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/POPW/1.4 II ETAP – CZĘŚĆ I

Rymanów: 24.01.2020r


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/POPW/1.4 II ETAP

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O.  przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację dostawy środka trwałego w postaci piły do cięcia dla firmy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0031/18

Załączniki:
1.    Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/POPW/1.4 II ETAP

Rymanów: 13.01.2020r.
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. DZIĘKI WYKORZYSTANIU WZORNICTWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach postępowania - pobierz