Aktualizacja

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  1/POPW/1.4 II ETAP
- pobierz dokumentRymanów, 19.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POPW/1.4 II ETAP
DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW

Zamawiający:
HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO
„SABINA” SP. Z O.O.
ul. Dworska 29, 38-480 Rymanów
telefon: +48 013 43 56 860
fax: +48 013 43 55 929
mobile +48 607 159 299
NIP: 6841006027, REGON: 370259814

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na usługę w zakresie
zaprojektowania nowych produktów, w tym:

- zaprojektowanie linii mebli szklanych
- zaprojektowanie linii oświetlenia,
- zaprojektowanie linii produktów dekoracyjnych i użytkowych

w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek
wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję,
Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW 01.04.00-18-0031/18.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Huta Sabina