HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Internacjonalizacja wyrobów firmy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. na nowych rynkach zagranicznych.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej firmy Huta Szkła Artystycznego Sabina Sp. z o.o., w tym wprowadzenie wyrobów firmy na 4 rynki perspektywiczne do 2023 roku.
Dofinansowanie projektu z UE: 547 655.00 PLN
Całkowita wartość projektu: 688 230.00 PLN
Efektem realizacji będzie wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie rozpoznawalności na rynkach europejskich.

eu-banner

Follow us