Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn.

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. DZIĘKI WYKORZYSTANIU WZORNICTWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Huta Sabina